KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH


KPF


Optima sp. z o.o. od 1999 roku jest członkiem założycielem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.


Zasady Dobrych Praktyk


Zasady Dobrych Praktyk to dokument, w którym spisano reguły rzetelnego działania na rynku finansowym w kwestiach etycznych i prawnych. Optima, jako członek KPF, kieruje się w swojej działalności tymi zasadami. Zachęcamy do zapoznania się z przestrzeganymi przez nas zasadami:
https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/


Komisja Etyki KPF


Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków KPF, powoływana jest na dwuletnią kadencję i składa się z 12 osób. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty i publikacje. Komisja odpowiedzialna jest za opracowywanie zmian w wewnętrznych dokumentach Konferencji. Komisja realizuje swoje podstawowe zadanie poprzez rozpatrywanie skarg konsumenckich na działania członków KPF naruszających Zasady Dobrych Praktyk. Klient może złożyć wniosek do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk. Szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć pod linkiem:
https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/


Audyt Etyczny


Optima, jako członek KPF, co roku przeprowadza audyt wewnętrzny mający na celu kontrolowanie zgodności procedur z Zasadami Dobrych Praktyk KPF.


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

X

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.