Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.

 

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

Optima Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Dollar Financial Group, działającej na rynku usług finansowych już ponad 30 lat. Specjalizujemy się w udzielaniu pożyczek gotówkowych na okres od 40 do 50 tygodni, z opcją obsługi pożyczki w domu przez naszych przedstawicieli.

Promujemy odpowiedzialne finansowanie bieżących potrzeb naszych klientów, mając na uwadze ich sytuację finansową i możliwości spłaty zadłużenia.

PEŁNA INFORMACJA

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci otrzymali od przedstawicieli Optima Sp. z o.o. pełną wiedzę na temat warunków udzielenia pożyczki i oferujemy informację na temat opłat z tym związanych. Jasno określamy wysokość tych opłat i zapewniamy, że nie ulegną one podwyższeniu w trakcie prawidłowej realizacji umowy.

STAŁY KONTAKT

Klient ma możliwość stałego kontaktu osobistego lub telefonicznego z przedstawicielem Optima Sp. z o.o. Istnieje również możliwość kontaktu z biurem obsługi klienta w centrali firmy (ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk, tel. 58 554 80 80) gdzie może on uzyskać dodatkowe informacje.

TRUDNOŚCI PŁATNICZE

Udzielając wszelkich informacji i wyjaśnień chcemy uchronić Klienta przed trudnościami w spłacaniu pożyczki i przed konsekwencjami opóźnień, którymi mogą być nie tylko zwiększone kwoty do zwrotu oraz koszty korespondencji i windykacji, ale także wypowiedzenie umowy i brak możliwości uzyskania kolejnej pożyczki w Optima Sp. z o.o. Bliski i łatwy kontakt z przedstawicielem Optima Sp. z o.o. daje Klientowi możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu rozwiązania problemów poprzez dostosowanie harmonogramu spłaty do aktualnych możliwości Klienta.

Optima Sp. z o.o. może powierzyć prowadzenie działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych oraz przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 r., Nr 81, poz. 530).

Zasady powyższych działań oraz ich koszty określone są w treści umowy pożyczki.

W razie zwłoki Pożyczkobiorcy z zapłatą Optima Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, po uprzednim bezskutecznym listownym wezwaniu go do zapłaty. Po upływie terminu wypowiedzenia Optima Sp. z o.o. ma prawo dochodzić całości niespłaconych należności, wynikających z umowy pożyczki.

 

SKUTKI BRAKU PŁATNOŚCI

W przypadku braku spłaty zaległych należności Optima Sp. z o.o. ma prawo dochodzić swoich należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takich przypadkach Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami takich postępowań zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu.

 

RAMY PRAWNE

Optima Sp. z o.o. działa w zgodności z obowiązującym prawem i wewnętrznymi procedurami. Wdrażamy konieczne zmiany dostosowując nasze procesy do nowych przepisów . Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych –dokumentu i zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.